Členstvo v klube

O členstvo v klube môžete požiadať formou prihlášky, ktorú si stiahnete a odošlete na email klubu.