Členovia klubu 2024

15.12.2023
 1. R- Behro Pavol 
 2. R- Behrová Dagmar 
 3. R- Bednár Filip 
 4. R-Bryndza Dárius
 5. R- Bystrická Andrea
 6. R- Cehelský Ivan 
 7. R- Cupáková Jana 
 8. A - Dobročáni Viera
 9. R-Ďurej Marek 
 10. R- Ďurejová Monika 
 11. R-Fialka Ondrej
 12. R- Hradská Dominika 
 13. R-Hradský Marián 
 14. R- Hradský Tomáš
 15. A- Hulina Gasper Lucia 
 16. R-Juhasová Jana 
 17. R- Kellner Šimková Kristína
 18. R-Klinovksá Darina 
 19. R- Klinonvský Zdenko 
 20. R-Kotuláš Miroslav
 21. A - Kráľová Tamara
 22. R- Kuna Alex 
 23. R-Kusá Anna
 24. R- Kusý Peter
 25. R-Leczová Lívia 
 26. R- Majzel Šimková Tereza
 27. R-Mathe Branislav 
 28. R- Melich Jozef
 29. R-Melichová Ilidikó
 30. R- Mlynka Branislav 
 31. R-Mlynková Lenka 
 32. R- Paučová Dominika
 33. R-Pevná Bianca 
 34. R- Pevný Marián 
 35. R-Radič Michal 
 36. R- Ridarčíková Gabriela 
 37. R-Richtarčík Lukáš
 38. R- Richtarčíková Ida 
 39. R-Rontó Ján 
 40. R- Sladká Alena 
 41. R-Stančíková Jana 
 42. R- Straka Patrik 
 43. R-Šimková Helena 
 44. R- Supuka Peter
 45. R-Šuster Jozef
 46. R- Šuster Vladislav 
 47. A - Vavrúšová Silvia 
 48. R-Zábojník Ľuboš
 49. R- Zábojníková Nika 
 50. R-Zelenayová Eva 
 51. R- Zlata Ján 
 52. R-Zsigová Lenka