Poplatky

Zápisný poplatok


30€

Členský poplatok - riadny člen 


30€

Členský poplatok - asociovaný člen 


45€

Pripúšťacie povolenie

10€

Dodatočné vydanie pripúšťacieho povolenia

100€

Poplatok za zaradenie medzi chovných jedincov

20€

Uzatvorenie zmluvy pre nečlenov klubu

45€

Poplatky pre nečlenov klubu

100% navýšenie

IBAN: SK56 0200 0000 0048 8949 9958