Po narodení šteniat

Vložte svoj text

Postup chovateľa pri narodení šteniatok

1. Do 10 dní po narodení šteniat oznámi majiteľovi krycieho psa a poradcovi chovu narodenie šteniat s informáciami počet, pohlavie a farba.

2. Do 30 dní od narodenia šteniat pošle poradcovi chovu úplne (mená, pohlavie, farby šteniat) vyplnenú prihlášku na zápis šteniat, na evidenciu vrhu a pripúšťacie povolenie na potvrdenie členstva v klube. PCH pošle tlačivá späť chovateľovi.

3. Vo veku 6 týždňov dá začipovať šteniatka veterinárnemu lekárovi, ktorý tento úkon potvrdí do tlačiva Prihláška na zápis šteniat.

4. Do 60 dní od narodenia šteniat pošle chovateľ obidve tlačivá na plemennú knihu UKK. (Furmanská 9, 841 03 Bratislava). UKK vystavené preukazy pôvodu pre šteniatka pošle na dobierku na adresu chovateľa.

Prihlášku na zápis šteniat vypisujte zodpovedne a čitateľne, mená šteniat jedného vrhu musia začínať rovnakým písmenom v abecednom poradí. Najprv sa vypisujú psy, potom suky. Začiatočné písmeno vrhu sa začína pri 1. vrhu v chovateľskej stanici na A a postupuje až po Z, bez ohľadu na počet chovných súk a počet plemien.

Ak chce chovateľ vyviezť šteňatá do zahraničia, musí požiadať plemennú knihu UKK o vystavenie exportného preukazu pôvodu (viac informácii nájdete na stránke UKK)

Šteňatá pri predaji novým majiteľom musia byť staré min. 49 dní, vakcinované kombinovanou vakcinačnou látkou proti bežným infekčným ochoreniam, odčervnené, začipované a schopné samostatne prijímať potravu. Odovzdať nezačipované šteňatá novým majiteľom je zakázané.

Chovateľ je povinný odovzdať novému majiteľovi šteniatka jeho preukaz pôvodu, poskytnúť mu základné informácie o starostlivosti o šteňa, poskytnúť informácie o klube a výhodách jeho členstva.