Kontakt

Klub miniatúrny americký ovčiak

Hraničiarska 18, 85110 Bratislava 

IBAN: SK56 0200 0000 0048 8949 9958