Členská prihláška 

15.12.2023

O členstvo v klube môžete požiadať formou prihlášky, ktorú si stiahnete a odošlete na email klubu.

V prípade záujmu poskytovania chovateľského servisu mimo členstva v klube dostupná: Zmluva pre nečlenov