Sme klub chovateľov a priateľov plemena miniatúrny americký ovčiak.

Naša strešná organizácia je Únia kynologických klubov, ktorá je členom Slovenskej kynologickej jednoty, patriaca pod FCI.

Venujeme sa chovateľstvu, športovým aktivitám a ostatným činnostiam súvisiacim s plemenom. Zastrešujeme všetkých, ktorých očarilo toto úžasné plemeno. 


KALENDÁR VÝSTAV 2024Od 1.2.2024 ZMENA pri vybavovaní chráneného názvu chovu psov.

Žiadosť o chránenie názvu chovu - chovateľská stanica, sa od 1.2.2024 bude podávať priamo na sekretariát SKJ. Viac informácií nájdete v Smernici - CHRÁNENÝ NÁZOV REGISTROVANÉHO CHOVU PSOV zverejnenej na web stránke SKJ. Rovnako tam nájdete i tlačivo žiadosti pre jej vybavenie.

Viacej informácií nájdete na: https://skj.sk/sk/chovatelske-stanice-register/


AKTUALITY


8.6.-9.6.2024 Rally obedience - dvojdňové 4 skúšky, Lazany

https://www.facebook.com/events/3234619640167598/?ti=ls


Farma Ajra-pasenie pre začiatočníkov

https://www.facebook.com/groups/2297617363662698 

Na tejto farme aj chystáme v termíne 29.-30.6.2024 tréningový víkend pre začiatočníkov, kde si záujemci budú mocť vyskúšať pod vedením skúsenej inštruktorky , či ich psík má alebo nemá vlohy na pasenie a naučiť sa základom ovládania psa pri stáde v košiari.V blízkosti sa nachádza camping Slnečné skaly, tak záujemci si môžu naplánovať pekný predĺžený víkend.


Na október pripravujeme v Banskej Bystrici klubovú súťaž v Rally obedience, spojenú so zadávaním skúšky, takže záujemcovia, poctivo trénujte, nech tam máme početné zastúpenie.


14.9.2024 Špeciálna výstava s CAC, Lučenec